logo
Suzhou Texnet Commerce Co., Ltd.
บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:อุปกรณ์medcial, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไม้กวาดผ้ากอซ, ผ้ากอซผ้าพันแผล, ถุงปัสสาวะ